От основни до високоефективни торове, EuroChem Ви предлага достъпни и ефикасни решения за професионално хранене на растенията и успешна жътва.

За връзка с нас:

  • по отношение на стандартни торове: EuroChem Agro Bulgaria, Здравко Секов, Управляващ директор, електронна поща Zdravko.Sekov@eurochemgroup.com
  • по отношение на премиални торове: Сембодия ООД, Венцислав Неков, Генерален мениджър, електронна поща inekov@sembodja.bg