Декларация за защита на данните

§ 1 Информация за събирането на лични данни

(1) По-надолу ще Ви информираме за събирането на лични данни при използването на нашата интернет страница. Лични данни са всички данни, отнасящи се за съответното лице, например име, адрес, имейл адреси, потребителско поведение.

(2) Отговорник съгласно чл. 4 ал. 7 на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (DS-GVO) е EuroChem Agro GmbH, Reichskanzler-Müller-Str. 23, 68165 Mannheim (виж нашата служебна информация). С нашия отговорник за защита на данните Сандро Бергер (Georg Berger) ще се свържете на dsb@clarius.legal или на нашия пощенски адрес с допълнението „отговорник за защита на данните“.

(3) При Вашия контакт с нас по имейл или чрез контактен формуляр съобщените от Вас данни (Вашият имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашият телефонен номер) се запаметяват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси. Възникващите във връзка с това данни изтриваме, след като запаметяването повече не е необходимо, или ограничаваме обработката, ако съхранението е задължително по закон.

(4) Ако за отделни функции на нашето предложение използваме наети доставчици на услуги или искаме да използваме Вашите данни за стопански цели, ще Ви информираме подробно за съответните операции. При това ще посочим също определените критерии за продължителността на запазване.

§ 2 Вашите права

(1) Спрямо нас имате следните права по отношение на засягащите Ви лични данни:

–          право на информация,

–          право на корекция или изтриване,

–          право на ограничаване на обработката,

–          право на възражение срещу обработката,

–          право на прехвърляне на данните.

(2) Освен това имате право да се оплачете в контролен орган за защита на данните за обработката на Вашите лични данни от нас.

§ 3 Събиране на лични данни при посещение на нашата интернет страница

(1) При само информативно използване на интернет страницата, т.е. когато не се регистрирате или ни изпращате друга информация, ние събираме само тези лични данни, които Вашият браузър изпраща на нашия сървър. Когато искате да разгледате нашата интернет страница, ние събираме следните данни, които са ни технически необходими, за да Ви покажем нашата интернет страница и да гарантираме стабилността и сигурността (правно основание е чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква f DS-GVO – ОРЗД):

–          IP-адрес

–          дата и час на запитването

–          часова разлика спрямо Greenwich Mean Time (GMT)

–          съдържание на искането (конкретна страница)

–          статус на достъп/HTTP-статус код

–          съответно прехвърлено количество данни

–          интернет страница, от която идва искането

–          браузър

–          операционна система и нейният интерфейс

–          език и версия на софтуера на браузъра.

(2) В допълнение към горепосочените данни при Вашето посещение на нашата интернет страница на Вашия компютър се запаметяват бисквитки (Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск според използвания от Вас браузър и чрез които към мястото, което поставя бисквитката (в случая към нас), потича определена информация. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да прехвърлят вируси на Вашия компютър. Те служат  за това интернет предложенията да се направят по-удобни за потребителя и по-ефективни.

(3) Използване на бисквитки:

  1. a) Тази интернет страница използва следните видове бисквитки, чиито обем и начин на действие се обясняват по-надолу:
    – временни бисквитки (виж б)

–          фиксирани бисквитки (виж в).

б)         Времените бисквитки се изтриват автоматично, щом затворите браузъра. Към тях спадат най-вече сесийните бисквитки. Те запаметяват т. нар. сесиен идентификационен номер – Session-ID, с който към общата сесия могат да се отнесат различните запитвания на Вашия браузър. Така Вашият компютър може да бъде разпознат, щом се върнете на нашата интернет страница. Сесийните бисквитки се изтриват, щом излезете или затворите браузъра.

в)         Фиксираните бисквитки се изтриват автоматично след определена продължителност от време, която може да се различава според бисквитката. Можете по всяко време да изтриете бисквитките в настройките на сигурността на Вашия браузър.

г)         Можете да конфигурирате настройката на Вашия браузър според Вашите желания и например да откажете приемането на бисквитки на трети страни или на всички бисквитки. Обръщаме внимание, че евентуално няма да можете да използвате всички функции на тази интернет страница.

д)         [Ние използваме бисквитки, за да можем да Ви идентифицираме при следващо търсене, ако имате акаунт при нас. В противен случай при всяко посещение трябва да се регистрирате наново.]

е)         [Използваните Flash-бисквитки не се регистрират от Вашия браузър, а от Вашия Flash-плъгин. Освен това използваме HTML5 storage objects, които се оставят върху Вашето крайно устройство. Тези обекти запаметяват необходимите данни независимо от използвания от Вас браузър и нямат дата, на която изтичат автоматично. Ако не желаете обработка на Flash-бисквитки, трябва да инсталирате съответния Add-On, например „Better Privacy“ за Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) или Adobe-Flash-Killer-Cookie за Google Chrome. Можете за възпрепятствате използването на HTML5 storage objects, като използвате личния режим на Вашия браузър. Освен това препоръчваме редовно да изтривате ръчно Вашите бисквитки и историята на браузъра.]

§ 4 Други функции и предложения на нашата интернет страница

(1) Наред с чисто информативното използване на нашата интернет страница ние предлагаме различни услуги, които при интерес можете да използвате. За целта обикновено трябва да въведете допълнителни лични данни, които ние използваме, за да изпълним съответната услуга, и за които важат горепосочените принципи на обработка на данните.

(2) За обработката на Вашите данни използваме отчасти външни доставчици на услуги. Те са внимателно избрани и наети от нас, обвързвани са с нашите нареждания и се контролират редовно.

(3) Освен това ние можем да предаваме Вашите лични данни на трети страни, когато заедно с партньори предлагаме участие в акции, игри с печалби, сключване на договор или подобни услуги. По-подробна информация за тях ще получите, ако посочите Вашите лични данни или по-долу в описанието на офертата.

(4) Ако нашите доставчици на услуги или партньори са със седалище в страна извън Европейското икономическо пространство (ЕИО), ние ще Ви информираме за това обстоятелство в описанието на офертата.

§ 5 Възражение или отмяна на обработката на Вашите данни

(1) Ако сте дали съгласие за обработка на Вашите данни, можете да го отмените по всяко време. След като сте я изразили пред нас, такава отмяна влияе върху допустимостта на обработката на Вашите лични данни,.

(2) Ако разгледаме обработката на Вашите лични данни въз основа на преценката на интереса, Вие можете да възразите на обработката. Такъв е случаят, когато обработката не е необходима за изпълнението на договор с Вас, което ние ще отразим в следващото описание на функциите. При упражняването на подобно възражение молим да посочите причините защо не трябва да обработваме Вашите лични данни, както го правим. Ако Вашето възражение е основателно, ние ще проверим фактическите обстоятелства и или ще прекратим или ще напаснем обработката на данните, или ще Ви посочим нашите задължителни достойни за защита основания, въз основа на които ще продължим обработката.

(3) Разбира се, Вие можете по всяко време да възразите на обработката на Вашите лични данни за целите на рекламата и анализа на данни. За Вашето възражение на рекламата можете да ни информирате на следните данни за контакт: Marketingabteilung, EuroChem Agro GmbH, ReichskanzlerMüllerStr. 23, 68165 Mannheim.

Web Analytics

  1. Използване на von Piwik

(1)        За статистическа оценка на потребителския достъп тази интернет страница използва Piwik, софтуер с отворен код. Piwik използва т. нар. бисквитки („Cookies“), текстови файлове, които се запаметяват върху Вашия компютър и които дават възможност да се анализира използването на интернет страницата от Вас. Създадената от бисквитките информация за Вашето използване на това интернет предложение се запаметява на сървъра на доставчика в Германия. Веднага след обработката и преди неговото запаметяване IP-адресът се анонимизира. Можете да възпрепятствате инсталирането на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; но Ви обръщаме внимание, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обем всички функции на тази интернет страница.

(2)        Тук можете да изберете, дали на Вашия браузър може да бъде оставена бисквитка за уеб анализ, за да дадете на администратора на интернет страницата възможност за регистрация и анализ на различни статистически данни.

Ако сте против това, кликнете на следващия линк, за да оставите на Вашия браузър деактивираща бисквитка на Piwik.
В момента уеб анализът на Piwik регистрира Вашето посещение на тази интернет страница. Кликнете тук, за да не се регистрира повече Вашето посещение.

  1. Включване на видеа от YouTube

(1)        В нашето онлайн предложение сме включили видеа от YouTube, които са запаметени на http://www.YouTube.com и могат да се пускат директно от нашата интернет страница. [Всички те са включени в „разширен режим за защита на данните“, т. е. чрез Вас като потребител не се пренасят данни към YouTube, ако не гледате видеата. Едва когато пуснете видеата, се извършва пренос на данните, посочени в  абзац 2. Ние нямаме влияние върху този пренос на данни.]

(2)        Чрез посещението на интернет страницата YouTube получава информация, че сте извикали съответната подстраница на нашата интернет страница. Освен това се изпращат данните, посочени в § 3 от настоящата декларация. Това се извършва независимо от това, дали YouTube предоставя потребителски акаунт, от който сте влезли, или няма потребителски акаунт. Ако сте влезли през Google, Вашите данни се свързват директно с Вашия акаунт. Ако не желаете отнасяне към Вашия профил в YouTube, трябва да излезете преди да се активира бутонът. YouTube запаметява Вашите данни като потребителски профили и ги използва за рекламни цели, пазарни проучвания и/или оформяне на интернет страницата според потребностите. Такава оценка се извършва най-вече (дори за нерегистрирани потребители) с цел осъществяване на реклама според потребностите и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашата активност на нашата интернет страница. Имате право на възражение срещу образуването на тези потребителски профили, при което за да го упражните, трябва да се обърнете към YouTube.

(3)        Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и на тяхната обработка от YouTube ще получите в декларацията за защита на данните. Там ще поучите също допълнителна информация за Вашите права  и възможности за настройка с цел защита на Вашата лична сфера: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google обработва Вашите лични данни също и в САЩ и подчинен на Privacy-Shield на ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.